page_head_bg

اخبار

news-4-2

از ابتدای سال گذشته ، به دلیل ضعف مدیریت و سایر عوامل ، The Farmers Bank Limited در بنگلادش دچار وقایع مکرر شرورانه و پیش فرض L / C شده است که باعث خسارات بزرگی به شرکت های چینی در تجارت بین المللی با بنگلادش شده است.

Farmers Bank Limited به جای پرونده معوقه L / C ، دارای خطرات مالی جدی است.

اکنون دفتر مشاوران اقتصادی و بازرگانی The Farmers Bank Limited در لیست سیاه قرار گرفته است ،

سفارت جمهوری خلق چین.

از کلیه شرکتهای چینی خواسته می شود کنترل خطر را تقویت کرده و از پذیرش L / C صادر شده توسط The Farmers Bank Limited خودداری کنند.


زمان ارسال: 23-2020 نوامبر